• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
 • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

De meeste bouwaanvragen of meldingen (nieuwbouw en IER) waarvoor de medewerking van de architect vereist is, moeten voldoen aan een steeds strenger worden E-peil en S-peil is. Hoe beïnvloeden we de resultaten?

Het S-Peil vat alle energetische kwaliteiten van de schil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Enkele aandachtspunten:

 • Streef naar een vormefficiëntie van minimaal 0,7
 • Streef naar de goede Umax-waarden (0,20 W/m²K voor muren, daken en vloeren – 1,40 W/m²K voor vensters – 1,00 W/m²K voor beglazing – 2,20 W/m²K voor profielen – 0,60 W/m²K naar aangrenzende
 • Zorg voor doordachte bouwknopen en vermijd optie C
 • Streef naar een lekdebiet van 3m³/h.m² of lager.
 • Streef naar een glaspercentage (glasoppervlakte/bruikbare vloeroppervlakte) van maximaal 30%. Voorzie indien nodig zonnewerende beglazing of (mobiele) zonnewering
 • Speel met inertie (zwaarte van de constructie)

Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw. Maar het E-peil kunt u niet meten en dus niet aflezen op uw energiemeter. Het is ook geen voorspelling van het reële energieverbruik. Enkele aandachtspunten:

 • Bouw compact
 • Beperkt warmteverliezen en bouw luchtdicht
 • Optimaliseer warmtewinsten, maar houd de oververhitting onder 6500Kh
 • Kies voor een correct ventilatie-systeem > 1/3 van het E-peil !
 • Kies een correct verwarmingssysteem en kies indien mogelijk voor lagetemperatuursverwarming
 • Spendeer aandacht aan sanitair warm water installaties
 • Plaats hernieuwbare energiebronnen

meer info: https://www.energiesparen.be/EPB-pedia