• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
 • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

Rustdagen in de bouw 23 december tem 06 januari

 • 13 december 2019

Van 23 december 2019 tem 06 januari 2020 zullen we slechts beperkt bereikbaar zijn. Ook wij gaan genieten van een  leuke kerst- en nieuwjaarsperiode met familie. We wensen jullie ook alle warmte en gezelligheid toe in deze periode.

bergen werk

 • 12 december 2019

Een bouw- of verbouwproject kost centjes, het bedrag dat je moet betalen wordt samengesteld uit volgende elementen: voorgaande kost + (ver)bouwkost + erelonen + btw + verzekeringen – premies + administratieve kost. voorgaande kost: vb aankoop pand of perceel, notariskosten, … bouwkost: kosten voor afbraak, opbouw, aansluitingen, … erelonen: architecten, energieverslaggevers, ingenieurs, landmeter, … btw:

Inspirerende dagen

 • 14 november 2019

Op de inspiratiedag van De Ambrassade rond jeugdlokalen bleek er nogal verwarring rond energie-prestatie-eisen. Daarom geef ik hier graag een beknopt overzicht zonder te ver in detail te gaan (in vorige notities vinden jullie meer uitgebreide info).EPB verplichting? De energieprestatieregelgeving is van toepassing op gebouwen die geklimatiseerd worden én waarvoor een vergunningsaanvraag of een melding

Selectief slopen (I)

 • 05 november 2019

Voorbije weken: uitbreken niet dragende scheidingsmuren en vrijmaken van dragende muren, het afkappen van pleisterwerk dus. Bouw- en sloopafval bestaat voor 10% uit gips, sinds kort wordt gips niet meer gestort maar selectief ingezameld op de containerparken. In theorie zou dit dus kunnen gerecycleerd worden. Probleem is alleen dat de praktijk / de bestaande woningen

Duurzaam, een modewoord?

 • 20 oktober 2019

Duurzaamheid, wat is het? Wat kan het zijn? Hoever moet je ermee gaan? Het is alvast een veelomvattend woord, waar ieder zijn dingen kan (en moet) uithalen. Voor zijn dat volgende zaken: Energiezuinig en gezond > Bouwen met minder energieverbruik en een gezond binnenklimaat . Wij doen EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, zijn lid van PIXII en geregistreerd

Circulair slopen (0)

 • 17 september 2019

Aanwezige materialen in een bestaand gebouw kunnen bij nieuwe bouwprojecten een alternatief bieden voor dure en schaarse grondstoffen. Waarom zouden we deze dan niet afzonderen en circulair gaan slopen? Wij geloven in een grote toekomst voor die manier van slopen, ook omdat het fors bijdraagt aan de CO2-reductie. Toch is het principe nog lang niet

kwade muren

 • 05 april 2019

We kregen de laatste tijd vele vragen rond scheidingsmuren. Of ze nu gemeenschappelijk waren of niet. Het is dan ook vaak een punt van discussie tussen buren. Zeker wanneer de ene een uitbouw doet en de andere schrik heeft voor inname van privé-terrein. eerst wat verklarende woorden: 1/ wat is een scheimuur? Een scheimuur is

Batibouw 2019

 • 15 februari 2019

Van 21 februari tot 03 maart 2019 staat Architecten-Bouwers op de Batibouw in Brussels Expo. Kom gerust kennismaken met onze werkmethode.

plek° interieur- en architectenbureau innoveert met circulair bouwen

 • 12 februari 2019

Samen met 230 andere deelnemende publieke en private organisaties geeft plek° op 22 februari de aftrap van de Green Deal Circulair Bouwen. Hiermee tonen we ons klimaatengagement, niet alleen in woorden, maar ook in concrete actie! Meer dan 60% van onze CO2-uitstoot heeft te maken met de materialen die we gebruiken. De circulaire economie biedt

Globale, ABR, Decenale ?!€?

 • 25 januari 2019

Verzekeringen in de bouw, moeilijke materie, wat betekent wat? Laten we beginnen bij het begin: Al sinds 1985 heeft de architect de deontologische verplichting om zich te verzekeren voor de volledige beroepsaansprakelijkheid met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid (decenale). In 2007 is dat ook een wettelijke verplichting geworden. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat dit