• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
  • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

Architectuur
De Belgische wetgeving en de Orde van Architecten, hebben een aantal (deontologische) regels vastgelegd waaraan elke architect zich moet houden in het belang van de bouwheer. Buiten deze regels en wetten is elke architect vrij zijn beroep in te vullen. Hier leggen we uit wat onze methodes zijn.
Interieurarchitectuur
Lang is het beroep van interieurarchitect / binnenhuishuisarchitect een totaal onbeschermd beroep geweest maar sinds 2006 is hier toch enige verandering in gekomen. Van toen af mag de titel van interieurarchitect niet zomaar meer gedragen worden door eenieder.
Energie (EPB en VENTILATIE)
Sinds 1 januari 2006 is de EPB wetgeving ingevoerd. EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen, … maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat. De ventilatieverslaggever stelt een ventilatievoorontwerpopvoor de start van de werken. Dat vermeldt het gekozen ventilatiesysteem en geeft de componenten en de ruimtelijke impact ervan weer. De EPB-verslaggever heeft het ventilatievoorontwerp nodig, voor de opmaak van de startverklaring. Na de werken vraagt u de ventilatieverslaggever om het ventilatieprestatieverslagop te maken en op te laden bij de databank van de kwaliteitsorganisatie. Dat verslag geeft de kenmerkenen de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem weer en toont de kwaliteit ervan.De prestaties uit het verslag heeft de EPB-verslaggever nodig, om op te nemen in de EPB-aangifte. Omdat EPB en ventilatie nauw met elkaar verbonden zijn, is het aangeraden dat deze energie-studies door één bureau gebeuren. Deze studie kan door ons bureau worden aangeboden.We doen enkel zelf geen metingen van mechanische systemen, deze metingen dienen te worden uitgevoerd door de aannemer.Meer info: https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/wie-doet-wat/ventilatieverslaggever
Nevenstudies
Naast de architectuuropdracht zijn er meestal nog een aantal nevenopdrachten te voorzien. Sommige van deze studies kunnen we mee opnemen in onze overeenkomst, maar u kan als bouwheer deze partners ook zelf zoeken. - stabiliteitsingenieur - ingenieur technieken - veiligheidscoördinatie - landmeter - tuinarchitect - ventilatiemeting - blowerdoormetingen - plaatsbeschrijvingen - muurovernames - ...