• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
  • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

In deze fase zal uw architect het geformuleerde pakket vertalen in een passende vorm. Belangrijk is dat de architect weet wat je budget is, wat jouw wensen zijn, welke stijl je graag ziet, wat je helemaal niet mooi vindt, enz. Hoe meer de architect weet, hoe groter de kans dat het eerste ontwerp je bevalt. Wees niet te zuinig met informatie, wij filteren wel wat we kunnen gebruiken en wat (voorlopig) niet. Op basis van deze gesprekken en de stedenbouwkundige bepalingen maakt de architect eerst een schetsontwerp (dat het eerste plan redelijk basic is, is normaal. Het heeft niet veel zin dit volledig uit te werken, als er hoogst waarschijnlijk toch nog aan gaat wijzigen) , daarna een voorontwerp met daarbij een benaderende kostenraming. Via verschillende contactmomenten verfijnen we het ontwerp zodat het zo goed als volledig past in jou verwachtingspatroon en budget.
Het vormgeven van uw expliciete wensen in uw specifieke situatie vergt een flinke dosis creativiteit, inventiviteit en ruimtelijk inzicht. Een goede wederzijdse luisterbereidheid is in deze fase cruciaal. Aarzel dus niet om vragen te stellen bij onduidelijkheden.
Bij een verbouwing is het bovendien ook handig eerst te weten wat de huidige situatie is. Er dient een opmeting en een onderzoek van het bestaande pand te gebeuren. Ook stedenbouwkundige voorschriften moeten worden opgevraagd bij de gemeente. Deze taken zijn geen standaardtaken bij een architectuuropdracht. Weet dus op voorhand wat wel en wat niet zal uitgevoerd worden door uw architect.
Soms kan er enkel een beknopte financiële of stedenbouwkundige haalbaarheidsstudie gedaan (zonder ontwerp) worden. U merkt dat al in deze stap de taak van een architect beperkt of uitgebreid kan zijn.

Start niet zonder een vorm van overeenkomst en praat de taken van uw architect al in deze fase door, dit vermijd discussies achteraf.