• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
 • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

de bouwmarkt tijdens corona

 • 22 oktober 2020

De impact van het corona-virus is ingrijpend. In de bouwsector is er een uitgebreid sectorprotocol dat ervoor zorgt dat de bouwactiviteiten in zo veilig en gezond mogelijke omstandigheden kunnen verlopen. Toch lopen de werven niet zo vlot als voorheen (leveringen die niet doorkomen of vertraging hebben, minder mensen op de werf, …). We doen als

..als theorie praktijk wordt…

 • 04 mei 2020

In deze corona-tijden vallen werven stil, mogen we als architect amper plaatsbezoeken doen, kunnen we geen uitgebreide besprekingen doen met klanten (een plan bespreken via de digitale weg is niet zo handig), vallen EPC-, Ventilatie- en EPB-bezoeken weg. Kunnen we geen analyses gaan doen van bestaande woningen. Kortom, het kantoor valt stil. (Voor de duidelijkheid;

ruïne? nieuwe woonst?

 • 14 april 2020

beschermd monument, stads- of dorpszicht Ons land telt zo’n 11.240 beschermde monumenten, waarvan de helft bewoond wordt. Dat kunnen pastorieën, herenhuizen, maar ook kleine arbeiderswoningen zijn. Is je woning beschermd als monument of maakt ze deel uit van een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan ben je verplicht ze goed te onderhouden en mag je ze

BIM

 • 17 februari 2020

Via BIM kunnen we 3D laserscan/puntenwolk, architectuurmodel, structuurmodel én de technieken over elkaar leggen en kijken of alles mooi in elkaar zal passen om fouten op de werf te reduceren. Het beroep van architect wordt complexer, maar blijft boeiend. Wat kunnen wij voor u doen?

Selectief slopen [dak]

 • 02 februari 2020

Een dak is een vrij eenvoud deel om selectief te slopen. Pannen zijn (waren) zuivere elementen en het hout van deze hoeve is onbehandeld en van goede kwaliteit. De bezempjes om het smeltwater van de sneeuw buiten te houden zijn iets minder recupereerbaar. Maar ze zijn zuiver van materiaal en dus composteerbaar, ook goed. …

*GDCB*

 • 29 december 2019

Circulair bouwen is het inrichten van een ontwerp- en bouwproces dat rekening houdt met alle fases in de levenscyclus van een bouwwerk. De afgelopen jaren is er veel aandacht voor het thema circulair bouwen. Zo is de Green Deal Circulair Bouwen (GDCB) in het leven geroepen. Deze samenwerking tussen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen moet

Rustdagen in de bouw 23 december tem 06 januari

 • 13 december 2019

Van 23 december 2019 tem 06 januari 2020 zullen we slechts beperkt bereikbaar zijn. Ook wij gaan genieten van een  leuke kerst- en nieuwjaarsperiode met familie. We wensen jullie ook alle warmte en gezelligheid toe in deze periode.

bergen werk

 • 12 december 2019

Een bouw- of verbouwproject kost centjes, het bedrag dat je moet betalen wordt samengesteld uit volgende elementen: voorgaande kost + (ver)bouwkost + erelonen + btw + verzekeringen – premies + administratieve kost. voorgaande kost: vb aankoop pand of perceel, notariskosten, … bouwkost: kosten voor afbraak, opbouw, aansluitingen, … erelonen: architecten, energieverslaggevers, ingenieurs, landmeter, … btw:

Inspirerende dagen

 • 14 november 2019

Op de inspiratiedag van De Ambrassade rond jeugdlokalen bleek er nogal verwarring rond energie-prestatie-eisen. Daarom geef ik hier graag een beknopt overzicht zonder te ver in detail te gaan (in vorige notities vinden jullie meer uitgebreide info).EPB verplichting? De energieprestatieregelgeving is van toepassing op gebouwen die geklimatiseerd worden én waarvoor een vergunningsaanvraag of een melding

Selectief slopen (I)

 • 05 november 2019

Voorbije weken: uitbreken niet dragende scheidingsmuren en vrijmaken van dragende muren, het afkappen van pleisterwerk dus. Bouw- en sloopafval bestaat voor 10% uit gips, sinds kort wordt gips niet meer gestort maar selectief ingezameld op de containerparken. In theorie zou dit dus kunnen gerecycleerd worden. Probleem is alleen dat de praktijk / de bestaande woningen