• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
  • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

beschermd monument, stads- of dorpszicht

Ons land telt zo’n 11.240 beschermde monumenten, waarvan de helft bewoond wordt. Dat kunnen pastorieën, herenhuizen, maar ook kleine arbeiderswoningen zijn. Is je woning beschermd als monument of maakt ze deel uit van een beschermd stads- of dorpsgezicht, dan ben je verplicht ze goed te onderhouden en mag je ze niet ontsieren, beschadigen of vernielen. Je moet dus goed opletten met verbouwingen. Ingrepen – ook kleinere – mogen geen afbreuk doen aan die waardevolle elementen van je beschermde pand. Wil je zeker zijn wat mag en niet mag, vraag dan op voorhand advies aan het agentschap Onroerend Erfgoed. De voorwaarden om bouwkundig erfgoed te mogen verbouwen zijn streng, maar je kan er wel verschillende premies voor krijgen. Koop of schenk je een beschermd pand, dan heb je recht op belastingvermindering.Een beschermde woning biedt je ongetwijfeld een klassevolle woonst. Toch moet je je neerleggen bij de moeilijkheden en beperkingen. Laat je bijstaan door een architect met een visie en gespecialiseerde aannemers. De beste raad: heb respect voor de woning. Een beschermd pand koop je niet om alles te vernieuwen.

vastgestelde inventaris onroerend erfgoed

Als een pand in een zogenoemde vastgestelde inventaris staat, is ze waardevol, maar geen beschermd erfgoed. Bij verkoop of verhuur moet je de koper of huurder informeren dat de woning opgenomen is in een vastgestelde inventaris. Voor een renovatie of grondige verbouwing heb je zoals altijd een omgevingsvergunning nodig en ook voor het slopen is er een vergunning nodig. De gemeente zal bij haar beslissing rekening houden met de erfgoedkundige waarde van je pand. Goed om weten is ook dat je voor je pand een afwijking kunt vragen van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.Schrikken dergelijke panden je af? Of geven ze net een extra inspiratie? Geef ons in dat geval gerust een telefoontje, wij gaan de uitdaging aan. [afbeelding: pexels]