• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
  • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

Voorbije weken: uitbreken niet dragende scheidingsmuren en vrijmaken van dragende muren, het afkappen van pleisterwerk dus. Bouw- en sloopafval bestaat voor 10% uit gips, sinds kort wordt gips niet meer gestort maar selectief ingezameld op de containerparken. In theorie zou dit dus kunnen gerecycleerd worden. Probleem is alleen dat de praktijk / de bestaande woningen niet altijd de theorie volgen…. Alvast enkele ervaringen en belangrijke aandachtspunten.Meng gipskarton en pleister alvast niet met ander bouw- en sloopafval. Steenpuin kan perfect gerecycleerd worden als er geen ander bouwafval tussen zit. Ook voldoende zuivere gipsplaten kunnen worden afgevoerd naar een gespecialiseerde recyclage-installatie. Na het scheiden van gips en papier maakt men van het gips nieuwe gipskartonplaten of andere gipsproducten, en gaan de de papierresten naar papierproducenten. De recyclagetechniek staat op punt voor voldoende zuiver gipskartonafval, concreet betekent dit dus afzonderlijk gesloopt of gedemonteerd en het mag het onderandere geen pleister met kalk of paardenhaar bevatten.Meng gyproc en pleister ook niet met cellenbetonafval. De gemengde inzameling van cellenbetonafval met gipsafval maakt de recyclage van gipsafval tot nieuw gips namelijk onmogelijk. De OVAM streeft ernaar om beide afvalstoffen dan ook gescheiden te laten inzamelen. De producent van cellenbeton kan een beperkte hoeveelheid cellenbetonafval verwerken als zandfractie in nieuw cellenbeton. Dit afval moet dan wel zeer zuiver zijn. Een andere toepassing is het gebruik in zandcement producten, in isolatiechapes en in betonwerken. De materiaaleisen voor recyclage hangend deels af van de eindbestemming. Een deel van het cellenbetonafval wordt nog gestort op een vergunde stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen.

dan de theorie en de praktijk

3 materialen – 3 andere resultaten1/ pleister > afvalEr bestaan verschillende soorten pleister, soms door en over elkaar gebruikt, het is ook zelden tot nooit zuiver pleisterwerk. Denk aan bijkomende waterdichtingen, behang, vliesbehang, meerdere lagen schilderwerken… in dit geval was het ‘paardenhaar’ met een egalisatielaagje kalk, soms nog behangpapier ertussen, cementeringen, … we deden onze uiterste best en in verschillende pogingen, maar het pleisterwerk van de muren was hier onmogelijk zuiver te krijgen. We vulden er een volledige container ‘gemengd’ afval mee… Onze bedenking: naar circulariteit is dit geen geschikt materiaal, we gaan het dan ook niet gebruiken in de nieuwe woning. 2/ gipskarton > recyclageDeze was perfect van de constructie te schroeven, de schroefjes waren -gelukkig voor ons- niet zo perfect weggewerkt én er zit een bepaald ritme in de schroefplaatsen zodat ze gemakkelijker te vinden waren. hier konden we dus perfect alle gipskarton gescheiden afvoeren naar het containerpark. Enkele autoritjes later waren we ervan verlost. Tot 0,1 m³ gips(karton) kan je gratis op elk recyclagepark afleveren. Wil je meer brengen? Dan kan dit tegen betaling volgens het tarief van niet-recycleerbaar afval (contradictorisch niet?). Ook dit is naar circulariteit geen eenvoudig product, maar naar lichte wandjes wel praktisch en mits wat aandachtspuntjes misschien toch bruikbaar?3/ cellenbeton > voorlopig nog gestockeerd tot we een verbruiker vindenDeze zoektocht is nog niet ten einde. We willen deze absoluut gerecycleerd zien, omdat de mogelijkheden er zijn en de stenen oud, maar zuiver zijn. Maar voorlopig zijn ze dus nog beschikbaar voor de geïnteresseerden.

….. op naar de volgende stap ….. de grote afbraakwerken vanaf half november