• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
  • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

Op de inspiratiedag van De Ambrassade rond jeugdlokalen bleek er nogal verwarring rond energie-prestatie-eisen. Daarom geef ik hier graag een beknopt overzicht zonder te ver in detail te gaan (in vorige notities vinden jullie meer uitgebreide info).EPB verplichting? De energieprestatieregelgeving is van toepassing op gebouwen die geklimatiseerd worden én waarvoor een vergunningsaanvraag of een melding wordt gedaan. Bepaalde gebouwen beschouwt de energieprestatieregelgeving altijd als geklimatiseerd, ook al is dit in werkelijkheid niet zo. Dit is voor een gebouw waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, enz. maar geen industrieel of landbouwgebouw is.Residentieel of niet-residentieel? In EPB zijn er vijf grote categorieën die elk eigen eisen hebben. Residentieel is een gebouw of gebouwdeel bestemd voor huisvesting (geen collectief woongebouw met gemeenschappelijke voorzieningen). Daarnaast zijn gebouwen of gebouwdelen met niet-residentiële, industrie, landbouw of gemeenschappelijke bestemming. Lokale jeugdbewegingslokalen vallen onder niet-residentiële gebouwen.EPB of EPC? Bij een nieuwbouw of verbouwing wordt er een EPB opgemaakt, hier ben je verplicht om aan bepaalde eisen te voldoen (zie verder). Bij een bestaand gebouw dat verkocht of verhuurt wordt, zal een EPC worden opgemaakt, dit is een verslag van de bestaande toestand. Welke eisen?Het K-peil geeft de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. Dit gaat over isolatie: materiaalkeuze, dikte, detaillering van de bouwknopen (punten waar de isolatielaag doorbroken wordt). Een K-peil geldt steeds voor een volledig gebouw, welke functies er ook in (gecombineerd) zitten.Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een eenheid. Hoe lager dit E-peil, hoe minder energie het nodig heeft voor verwarmen/koelen. Het wordt bepaald door het gebouw (oriëntatie, luchtdichtheid, compactheid, isolatie, maar ook de installaties). Opgelet ! Het E-peil kunt kan niet gemeten of aflezen worden op uw energiemeter. Het is ook geen voorspelling van het reële energieverbruik, omdat die ook afhangt van losse toestellen en energieverspillende of –besparende gewoonten van de gebruikers.Het S-peil of ‘schilpeil’ drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft. Het S-peil geldt per wooneenheid, dus voor een appartement en niet voor een appartementsgebouw. (en is dus niet hetzelfde als het K-peil)][Photo by Liana De Laurent from Pexels]