• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
  • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

Verzekeringen in de bouw, moeilijke materie, wat betekent wat?

Laten we beginnen bij het begin: Al sinds 1985 heeft de architect de deontologische verplichting om zich te verzekeren voor de volledige beroepsaansprakelijkheid met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid (decenale). In 2007 is dat ook een wettelijke verplichting geworden. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat dit een discriminatie inhield van de architect omdat eenzelfde verzekeringsplicht niet bestond voor andere bouwpartners zoals aannemers en studiebureaus. Tien jaar later is hieraan met de Wet Peeters-Borsus gedeeltelijk tegemoetgekomen. Het toepassingsgebied van deze nieuwe wetgeving is immers beperkt, het heeft enkel betrekking op de tienjarige aansprakelijkheid voor werken tot gesloten ruwbouw, voor residentiële projecten met een definitieve stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 juli 2018. De architect kreeg wel weer wettelijk een bijkomende taak.

Wind- en regendicht

Enkel aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector die prestaties of werken uitvoeren die de gesloten ruwbouw realiseren, zijn onderworpen aan de verzekeringsplicht. Dienstverleners in verwarming, sanitair, elektrotechniek enzovoort vallen dus buiten het toepassingsgebied. Er dient echter wel een belangrijke nuance gemaakt te worden: zelfs al is een loodgieter of elektricien niet verplicht om zich te verzekeren conform de Wet Peeters, toch blijft deze de tienjarige aansprakelijkheid dragen.  

Als bv een deel van een betonconstructie in elkaar stort omdat de elektricien bij boorwerken de wapening heeft geraakt, dan zal die elektricien aansprakelijk gesteld worden voor de schade ten gevolge van zijn werken die de stabiliteit en stevigheid van de constructie aangetast hebben. Heeft de elektricien geen tienjarige aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, dan zal hij de kosten voor deze schade zelf moeten dragen (tenzij er een globale polis werd afgesloten die alle onderaannemers mee dekt).

een correcte verzekering voor uw bouw is een must.

ABR

De Alle Bouwplaats Risico’s verzekering is een polis tegen alle mogelijke schade tijdens de bouw. Bij het afsluiten van een ABR kan je kiezen voor de basiswaarborg of kan je de verzekering uitbreiden met optionele waarborgen. De basis denkt eventuele verlies, vernieling of beschadiging aan goederen en het gebouw in opbouw tijdens de periode van de bouwwerken, ongeacht de oorzaak of de manier waarop het gebeurd is. Hier doet de verantwoordelijke van de schade er niet toe.  Het doel is om iedereen op de werf in te dekken tegen eventuele schade aan derden.  Je kan echter wel een bijkomende waarborg afsluiten voor de burgerlijke aansprakelijkheid met of zonder fout.  Houd er wel rekening mee dat een ABR-verzekering nooit lichamelijke schade dekt, opgelopen tijdens de werken.  Daarvoor is er de polis arbeidsongevallen van de aannemer of jezelf. Als je aannemer al een ABR-verzekering heeft moet je als bouwheer geen polis meer afsluiten.

Een ABR dekt dus schadegevallen tijdens de bouwwerken

Globale

Een Globale of gecombineerde polis dekt verschillende waarborgen of uiteenlopende risico’s. Deze biedt een extra dekking tegen het in gebreke blijven van één van de partners in het bouwproject.  Dit betekent dat je zowel beschermd bent voor het ontwerp, zoals het in gebreke blijven van de architect, als voor de constructie waarbij de bouwonderneming in gebreke blijft.

De bouwprofessional kan om verschillende redenen in gebreke blijven: overlijden, faillissement, al dan niet verplichte stopzetting van de werken, liquidatie,… In al deze gevallen kan je terugvallen op de Globale Polis van de Bouwheer.

De Globale Polis is op maat van de bouwheer/project gemaakt en dekt dus niet alleen de risico’s tijdens de bouwwerken – waartoe de ABR zich beperkt -, maar ook de risico’s die nadien, tot bij het verlopen van de tienjarige aansprakelijkheid, kunnen optreden.

De Globale dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, mogelijke gerechtskosten en schade, enzovoort. Belangrijk om weten: de Globale polis moet voor de aanvang van de bouwwerken afgesloten worden.

Zelfbouwers en bouwvrienden

Opgelet !  Een ABR dekt geen schade aan geleende materialen, ook niet- aannemers worden niet gedekt, dus enkel officiële bouwpartners.  Zelfbouwers of vrienden die komen helpen worden niet opgenomen. Bespreek dit met je bouwers en contacteer je verzekeringsmakelaar.

Prijs- en termijnverzekering / AB

Vooraf moet je bepalen of je zelf de werken gaat uitvoeren, dit door aannemers laat doen of een beroep zal doen op een SOD. Of deze laatste al dat niet zelf een verzekering afgesloten heeft, doet er eigenlijk niet toe aangezien zij zich er contractueel toe verbonden hebben om een afgewerkte en kwalitatieve woning op te leveren.  Blijft de bouwonderneming in gebreke door faillissement of een andere reden, dan ben je hoe dan ook gedekt door de bankwaarborg en de wet Breyne.

Wijzelf werken niet voor SOD firma’s.  Wel kunnen wij volgens de AB-werkmethode aan de slag.  Hierbij wordt zelfs een prijs- én termijnverzekering afgesloten. Wat kort betekent dat het volledige project, alle partners én zelfs overschrijding van vooropgestelde prijs en termijn verzekerd worden: 100% zekerheid dus.

Wat kosten al die verzekeringen?

De kostprijs van deze verzekeringen hangt af van het type project en type verzekering.  Je architect en verzekeringsmakelaar kan je hierover meer advies geven.