• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
  • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

Vorige keer ging het zeer beknopt over het dak, het gemakkelijkst onder handen te nemen schildeel van je woning. Het grootste deel is echter je gevel, maar ook deze kunnen we gaan (na)-isoleren. Concreet kunnen we dit op drie plaatsen doen: aan de binnenzijde, in het midden of aan de buitenzijde.
De spouw navullen is de meest kostenefficiënte en snelste manier om de energetische prestaties van de muren te verbeteren. Maar is de spouw van uw woning wel geschikt voor isolatie? Wanneer dat niet het geval is kan het plaatsen ervan grote schade veroorzaken zoals gevels die van de woning losgerukt worden of vochtdoorslag en schimmelvorming. Laat daarom zeker eerst een gevel-analyse uitvoeren.
Buitengevelisolatie is de meest efficiënte isolatietechniek, die ook nog eens de kans biedt om je woning een nieuwe look te geven. Er zijn verschillende manieren om de buitenmuren van een woning te isoleren. Een van de mogelijkheden zijn de gevelpleisters, dit is een zgn totaalsysteem, waar alle materialen precies op elkaar worden afgestemd, de uitvoering ervan vergt dus een zekere professionele kennis.
Gevels kan je behalve met dergelijk totaalsysteem ook na-isoleren met een onderstructuur die bekleed wordt met hout, leien, vezelcementplaten, zink, dakpannen … De opbouw van deze systemen is grotendeels gelijkaardig. Er bestaan tegenwoordig ook producten met een doorlopende isolatielaag waar een draagstructuur voor de bekleding mee verwerkt is. Hier is de juiste combinatie van de materialen belangrijk.
Nog een mogelijkheid is je buitengevel isoleren met isolatiepanelen. De platen bestaan uit een laag isolatie die bijvoorbeeld bekleed is (of moet worden) met gevelsteenstrips. Je kan ze plaatsen tegen bestaande gevels op voorwaarde dat ze niet schots en scheef zijn, geen evidentie dus bij bestaande woningen.
Na-isolatie langs binnenzijde tenslotte is een delicate techniek die enkel interessant is als je de woning niet langs buiten of via de spouw kan isoleren door technische redenen of om de historische waarde van de gevel. Soms ook bij rijwoningen waar de grenzen van de woning (rooilijnen) strikt vastgelegd zijn. Isoleren aan de binnenzijde kan via voorzetwanden of met isolerende blokken.
Elk van de drie methodes heeft zo zijn detailleringen, vooral de aansluitingen aan daken, ramen, deuren, funderingen verdienen de nodige aandacht. Bij het isoleren langs de binnenzijde komen daar ook alle aansluitingen van tussenvloeren en binnenmuren bij. Worden de details fout uitgevoerd, dan creëer je koudebruggen, plaatsen waar de koude van buiten op één plaats geconcentreerd naar binnen kan komen. Dit wordt de ideale plaats voor schimmels en dus een zeer ongezond binnenklimaat. Dan had je beter niet geïsoleerd.
Toch maar tijdig iemand met kennis van zaken raadplegen dus, uw renovatie-architect is daarvoor de geschikte partner.