• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
  • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

Duurzaamheid, wat is het? Wat kan het zijn? Hoever moet je ermee gaan? Het is alvast een veelomvattend woord, waar ieder zijn dingen kan (en moet) uithalen. Voor zijn dat volgende zaken:

  1. Energiezuinig en gezond > Bouwen met minder energieverbruik en een gezond binnenklimaat . Wij doen EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, zijn lid van PIXII en geregistreerd bij BCCA
  2. Circulair > Bouwen met minder afval (onderandere)> op 22 februari 2019 ondertekenden wij de Grean Deal van Vlaanderen Circulair . Via dit engagement zullen wij samenwerken om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken. Ook hebben we inspirerende sessies met andere architectenkantoren in het lerend netwerk ‘Atelier Circulair’ van NAV
  3. (Bio-)Ecologisch > Bouwen voor een gezond leven > we zoeken naar het optimaal gebruik van natuurlijke en bouwmaterialen en -bronnen, zijn lid van ECOBOUWERS en VIBE.

Om de volledige levenscyclus van het gebouw te bekijken, bekijken we -waar mogelijk- elke fase afzonderlijk.

  • Vooraf: In de circulaire gedachte doen wij vooral verbouwingen, we assisteren in de zoektocht, aankoop en ontwerp van het pand. Je kan ook met ons contact opnemen om een plaatsbezoek te doen voor aankoop van een pand (oa via immofilter).
  • Voorbereidende werken : alle elementen voor de start van de effectieve verbouwingswerken worden in kaart gebracht, dat gaat over de analyse van de herbruikbare zaken tot het onderzoek van toekomstgerichte technieken.
  • Uitvoeringswerken: de effectieve uitvoering van de verbouwingswerken, op een manier dat het beste bij de bouwheer past. Dit kan een zelfbouwer zijn, een standaard architectuurproject of één met prijs- en termijngarantie volgens de formule van architecten-bouwers.
  • Gebruik: efficiënte technieken werken ook pas efficiënt als ze juist gebruikt worden. Een ‘handleiding’ van uw woning kan daarbij een hulpmiddel zijn.
  • Afbraak en/of herinvulling : wat kan er gebeuren bij verkoop en/of als wij er geen gebruik meer van maken? Ook deze fase zou vanaf de start mee in rekening moeten gebracht worden.

Op dit moment werken we aan een pilootproject waar zoveel mogelijk zaken worden uitgespit, omdat we het belangrijk vinden dat niet enkel de theorie wordt verkondigd… maar dat het ook in de praktijk moet kunnen gebracht worden.