• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
  • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

Deze vraag wordt heel vaak gesteld én gegoogeld. Je vindt ook verschillende bedragen, maar er zijn wel heel veel taken die een architect voor u kan of moet uitvoeren, zomaar een antwoord geven op de vraag “wat kost u als architect” is dus onmogelijk. En je kent het wel ‘appelen met appelen vergelijken’ enzo, een architect kiezen eenvoudig weg op zijn/haar ereloon is dus alvast geen goed idee.
Al die taken in het kort uitleggen gaat niet lukken, maar laten we beginnen bij het begin: De Belgische wetgeving meldt dat u verplicht bent te werken met een architect. Dat is zo sinds 1939, toen het beroep van architect in ons land wettelijk beschermd werd. Ook de Orde van Architecten, opgericht in 1963, heeft een aantal deontologische regels vastgelegd waaraan elke architect zich moet houden in het belang van de bouwheer. Buiten deze regels en wetten is elke architect vrij zijn beroep in te vullen. Er zijn dus een aantal wettelijke verplichte taken en een aantal optionele taken, dewelke u moet overlopen voor er een contract wordt ondertekend zodat u goed weet wat uw architect voor u zal doen en ook wat niet.

zo gaan wij te werk:

Een bouwavontuur duurt lang, vaak weet je op voorhand ook nog niet exact of juist waaraan je begint en wat de gevolgen kunnen zijn. Wij verdelen daarom het geheel op in twee stappen: VOORSTUDIEOPDRACHT en BOUWOPDRACHT, wij werken ook met twee contracten zodat u een goed beeld kan krijgen over wat we voor u doen.
Bij de voorstudie is het de bedoeling om exact te weten te komen wat de opdracht inhoudt, wat er zal ge- of verbouwd worden, wat het budget is en zoveel meer. De werkelijke bouwopdracht bevat een planfase en uitvoeringsfase, waar het project eerst volledig gepland en daarna uitgevoerd wordt. Ze kunnen door twee verschillende architecten worden uitgevoerd of door éénzelfde, maar hierover dus later meer.
Want deze maand zullen we alle onderdelen uit de doeken doen zodat u bij het gesprek met een mogelijke architect voorbereid zal zijn.

to be continued…