• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
  • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

Circulair bouwen is het inrichten van een ontwerp- en bouwproces dat rekening houdt met alle fases in de levenscyclus van een bouwwerk.

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor het thema circulair bouwen. Zo is de Green Deal Circulair Bouwen (GDCB) in het leven geroepen. Deze samenwerking tussen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen moet ervoor zorgen dat de plannen van de circulaire economie daadwerkelijk worden vertaald naar gebouwen.

De GDCB kijkt onder andere naar het hergebruik van grondstoffen en producten bij het ontwerp van gebouwen. Hierbij gaat het niet alleen om de keuze van materialen, maar ook om levensduurverlenging door de gebruiksfunctie van een gebouw aanpasbaar en demontabel te maken.