• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
  • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

het energieverhaal

Energiebewust en duurzaamheid, u heeft er wel al van gehoord, maar bent u helemaal mee? Wij helpen je graag op weg.

Sinds 1 januari 2006 is de EPB wetgeving ingevoerd. EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat en heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen, … maar ook op de kwaliteit van je binnenklimaat. De EPB-eisen zijn ingevoerd door de Europese Unie om het energieverbruik per huishouden te drukken. De bedoeling is om in functie van het Kyoto-protocol de CO2-uitstoot te verminderen. Door de verbranding van fossiele energiebronnen zoals olie en aardgas komt er immers CO2 vrij, met nefaste gevolgen voor het klimaat. De EPB-eisen worden steeds strenger, wat betekent dat woningen steeds energiezuiniger zullen worden en minder gaan uitstoten, maar dus ook dat energiefacturen zullen dalen. Extra investeren in energiezuinige maatregelen is dus niet alleen goed voor de planeet, maar ook voor je portefeuille. De Europese Unie legt ook vast dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal (BEN) moeten zijn.

Een EPB verslaggever zal voor zowel nieuwbouw als verbouwingen deze eisen controleren, adviseren en bijsturen.

Het gevolg van goed geïsoleerde en luchtdicht gemaakte woningen is echter dat verluchting belangrijk wordt voor een goed binnenklimaat. Sinds 1 januari 2016 zet de Vlaamse Overheid in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. Hiervoor werd de ventilatieverslaggever ingeschakeld, deze moet voorlopig enkel voor nieuwbouw ingeschakeld worden.

Energiezuinig, laag-energie, passief … wij denken mee aan de toekomst en volgen de ontwikkelingen en technologie op de voet. Door het volgen van opleidingen en bijscholingen zijn we steeds op de hoogte van de recentste ontwikkelingen. Ook geven we adviezen voor beperkte renovaties zodat na-isolatie op de correcte wijze gebeurt.

Maar hoe ver wil en kan je gaan in dat hele verhaal ?

Energie en duurzaamheid