• Van Reeth Els - Atletenstraat 7 - 2020 ANTWERPEN
  • info@plek-architecten.be

0473 58 64 18

[bron: livios.be]

Bij bouwen komt heel wat kijken. En eens je woning klaar is, zijn er nog bepaalde controles en onderhoudsbeurten die je niet uit het oog mag verliezen. We lijsten voor jou alle verplichte keuringen op, netjes opgedeeld voor, tijdens en na de werken.

VOOR DE WERKEN
1. Werfaansluiting

Om te bouwen heb je natuurlijk elektriciteit nodig. Ofwel vraag je een tijdelijke aftakking bij je buren ofwel voorzie je in een voorlopige werfkast zodat de netbeheerder je kan aansluiten op het net. Die werfaansluiting moet je laten keuren door een erkend controleorganisme.

2. Stabiliteitsstudie

Om te achterhalen of het ontwerp van je woning technisch haalbaar is, zal je architect een stabiliteitsstudie opmaken of laten berekenen door een stabiliteitsingenieur. Die zal de draagstructuur van je woning bekijken, zoals de funderingen, dragende muren en stalen liggers.

Om te achterhalen of het ontwerp van je woning technisch haalbaar is, zal je architect een stabiliteitsstudie opmaken of laten berekenen door een stabiliteitsingenieur.

3. Veiligheidscoördinatie

Is je werf groter dan 500 m2 of voeren er twee of meer aannemers werken uit op jouw werf? Dan moet je een veiligheidscoördinator aanstellen. Hij controleert hoe veilig het ontwerp van jouw woning is en ziet er op de werf ook toe of alle werken veilig gebeuren. Ook het opstellen van je postinterventiedossier behoort tot zijn takenpakket.

4. EPB-verslaggever en ventilatieverslaggever

Een EPB-verslaggever zal voor je woning het energiepeil berekenen om te bewijzen dat je voldoet aan de strenge isolatie- en energienormen. Die berekening gebeurt vooraf. Zo weet iedereen welke materialen en technieken hij moet gebruiken. Ook ventilatie is belangrijk om je woning gezond en leefbaar te houden. Bij nieuwbouw moet je hiervoor een ventilatieverslaggever aanstellen.

 

TIJDENS DE WERKEN
5. Elektrische installatie

Eens je woning zo goed als afgewerkt is, moet je een definitieve aansluiting aanvragen voor je elektrische installatie. Je installatie moet gekeurd zijn voor de indienstname door een erkend controleorganisme. Als je een geldig keuringsverslag hebt, wordt de teller definitief geopend. Je keuringsattest is 25 jaar geldig. Daarna is een nieuwe keuring nodig.

6. Postinterventiedossier (PID)

Het PID verzamelt alle technische gegevens van je woning: de structuren van het gebouw en alle materialen. Dit kan van pas komen bij onderhoud of latere werkzaamheden. Je moet dit dossier altijd bijhouden en aanvullen als je wijzigingen zou aanbrengen. Bij een verkoop van je woning moet je het PID overhandigen aan de nieuwe eigenaar als je woning of appartement is gebouwd na 1 mei 2001 of als er sinds die datum werken zijn gebeurd door één of meerdere aannemers. Het postinterventiedossier is ook zeer bruikbaar om al je attesten in te verzamelen.

7. Stookolietank

Een nieuwe stookolietank moet geplaatst worden onder toezicht van een erkend technicus en een plaatsingscontrole ondergaan. Deze reservoirs moeten ook uitgerust zijn met een overvulbeveiligingssysteem, een kenplaatje en beschikken over het conformiteitsattest dat de tankconstructeur aflevert. De keuringsverplichtingen zijn afhankelijk van de grootte van de tank, het materiaal en of je ze boven-of ondergronds hebt geplaatst.

8. Drinkwater

Sinds 2004 ben je verplicht om de sanitaire installatie van je nieuwbouwwoning te laten controleren door je drinkwatermaatschappij of een erkende keuringsinstantie. Voor de aanvraag van de keuring heb je een schets nodig van de leidingen per verdieping en een lijst van alle toestellen die aangesloten zijn op je binneninstallatie. Je laat dit best meteen opmaken door je loodgieter. Na de keuring krijg je een conformiteitsattest, dat je moet bewaren.

9. Riolering

Voor de afvoer van afval- en regenwater wordt je woning aangesloten op de riolering. Ook die aansluiting moet je sinds 1 juli 2011 verplicht laten controleren. Daarbij wordt nagekeken of het regen- en afvalwater correct worden gescheiden op jouw terrein en of het afvalwater juist is aangesloten op de openbare riolering, septische put of individuele zuiveringsinstallatie. Daarna krijg je een keuringsattest. Je kan een lijst met bevoegde keurders opvragen bij je rioolbeheerder.

10. Gasaansluiting

Voor de netbeheerder de gasmeter voor jouw woning openzet, moet je gasaansluiting verplicht goedgekeurd worden door een keuringsorganisme of erkende installateur. Die zal nakijken of de installatie voldoet aan de wetgeving en correct is aangesloten. Ook de plaatsing van de leidingen en de luchttoevoer en afvoer van verbrande gassen worden hierbij gecontroleerd.

Voor de netbeheerder de gasmeter voor jouw woning openzet, moet je gasaansluiting verplicht goedgekeurd worden.

11. Centrale Verwarming

Voor je kan verwarmen met je cv-installatie, ben je als eigenaar verplicht om die voor de indienstname te laten keuren door een erkende technicus. Hou dit wettelijk document zeker goed bij. De installateur bekijkt of je installatie goed en veilig werkt en of er geen gezondheidsrisico’s zijn. Hiervan krijg je een keuringsrapport, dat je moet bewaren in je PID.

12. Brandveiligheid

Bij nieuwbouw is het verplicht om een rookmelder te plaatsen. Kijk het na in de opgelegde bouwvoorschriften die je kreeg bij je bouwvergunning.

NA DE WERKEN
13. Keuringsattest zonnepanelen

Laat je zonnepanelen installeren? Dan mag je ze pas in gebruik nemen nadat ze werden goedgekeurd. Het gaat hier om een belangrijke uitbreiding van je elektrische installatie. Een erkend keuringsorganisme zal nakijken of je installatie voldoet aan de AREI-regelgeving.

14. BTW-aangifte

Ten laatste drie maanden nadat je nieuwbouwwoning een kadastraal inkomen kreeg toegewezen, dien je een aangifte in bij het btw-kantoor van je gemeente. De aangifteformulieren vind je bij je bouwvergunning, anders moet je ze aanvragen bij het btw-kantoor van je gemeente.

15. Energieprestatiecertificaat (EPC)

Na het indienen van de EPB-aangifte, krijg je van de EPB-verslaggever een Energieprestatiecertificaat. Dit EPC is tien jaar geldig en geeft weer hoe energiezuinig je woning is. Hou dit document goed bij, want bij een eventuele verkoop van je woning moet je het overhandigen aan de kopers.

Het EPC is tien jaar geldig en geeft weer hoe energiezuinig je woning is.

16. Controle stookolietank

Ontoegankelijke (ondergrondse) particuliere reservoirs met een inhoud van minder dan 5.000 liter moet je om de vijf jaar laten controleren door een erkend technicus die hierbij een conformiteitsattest aflevert. Na controle plaatst hij een groen, oranje of rood keuringsplaatje op het reservoir. Een reservoir met een rode dop of keuringsplaatje mag je niet laten bijvullen.

17. Controle verwarmingsinstallatie

In Vlaanderen ben je verplicht om het centraal stooktoestel van je verwarmingsinstallatie te laten onderhouden door een erkende technicus. Voor ketels op gas geldt een tweejaarlijkse onderhoudsbeurt, voor toestellen op stookolie of vaste brandstoffen, zoals hout en pellets, moet dit jaarlijks. Je krijgt hier telkens ook een attest van.