Wetgeving

Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat vanaf 1 december 2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen. Voor bepaalde ingrepen volstaat een melding. De vrijstellingsregeling werd vereenvoudigd en uitgebreid.

Meldingsplicht
digitale bouwaanvraag

Administratieve fasen

Het proces met een architect doorloopt verschillende fasen, vind hier meer informatie.

  • Verkenning
  • Voorontwerp
  • Bouwaanvraag
  • Aanbesteding
  • Uitvoering
  • Oplevering

Architecten-bouwers

De bouwformule van architecten-bouwers leent zich uitstekend tot het realiseren van disverse gebouwentypes. Reeds meer dan 1000 projecten, waaronder woningen, industriegebouwen, groepsprojecten, verbouwingen en appartementen werden gerealiseerd onder deze formule. Architecten-bouwers ast een formule toe die het moderne antwoord is op de hoge verwachtingen van al wie wil bouwen. Ze waarborgt u van bij de start de totaalprijs en de bouwtermijn. Toch de moeite waard daar iets meer over te vernemen!

Bouwkundige fasen

Een bouwproject doorloopt verschillende fasen, vind hier meer informatie